řetěz
AMERICAN PITBULL TERRIER
není registrován FCI

   Důležité úvodní vysvětlivky některých zkratek:

  APBT - American pit bull terrier 
     (oficiální název pro PitBulla)
  ADBA - American DOG Breders Association, 
     inc - Sdružení amerických chovatelů psů
     sdružení existuje od roku 1909 a zabývá se jen
     registrací a chovem APBT.

  Tato organizace jako jedna z mála může vydávat certifikáty,
  rodokmeny APBT. Pitbullterriér není registrován FCI 
  a plemenou knihu má právě u této organizace.

          Kontaktní adresa ADBA: 
            Salt Lake City,
         Utah 84110,BOX 1771,USA.

 
          STANDARD APBT

  Velmi důležitý je celkový dojem psa.
  Pes by měl být kvadratický, měl by stát pevně. 
  Velmi důležitý je poměr výšky k váze.
  Neměl by být podsaditý s dlouhým tělem a tlustýma
  nohama. 
  Celkový první dojem by měl být - atletický, statný
  - ne křehký a chabý,
  sebejistý, spolehlivý,
  přenáší s sebou své teritorium. Hlava v poměru k tělu. 


   Měl by odrážet tyto znaky. 

  1/ Odvahu - nezastrašený 
  2/ Houževnatost
  3/ Čilý a společenský 
  4/ Zajímající se o věci kolem sebe 
  5/ Kontrolovat svůj krok 
  6/ Neagresivní
 

  HLAVA: Ne příliš dlouhá, nejširší mezi ušima.
       Výrazné lícní kosti. Hranatá. 
       Vyvážená ke zbytku těla.
 
  OČI: Oko má být eliptické, z boku trojúhelníkové,
     malé a hluboko nasazené. 

  UŠI: Kupírované nebo nekupírované (není důležité). 
     Posazené vysoko na hlavě.Bez záhybů. 

  KRK: Svalnatý, mírně klenutý, 
     kůže na krku vytváří vertikální záhyby. 

  PLECE: Pevné a svalnaté, šikmo položené lopatky. 

  NOS: Hranatý, široký. Široce rozevřené nozdry.
      Jakákoliv barva. 

  ZUBY: široké v základu - horní řezáky zapadají
      za spodní řezáky. 

  HRUDNÍK: Hluboký, ne příliš široký s dobře klenutými 
        žebry. Eliptický. 
        Kůže vytváří vertikální záhyby. 

  NOHY: Přední nohy jsou těžké a vypadají pevně. 
      Rovné kolmé spěnky.Tlapy střední velikosti.
      Chůze by měla být lehká a pružná. 

  HŘBET: Krátký a silný. Pozvolna se svažující
       od kohoutku k zádi. 
       Mírně klenutá bedra, záď mírně skloněná
       a přiměřeně zešikmená. 

  ŽEBRA: Žebrový koš hluboký. Z bočního pohledu by měl
       být v rovině s loktem. Dobře vypouklý
       na horní straně, kuželovitý na spodní straně. 

  RAMENA: Širší než žebrový koš na osmém žebru.
        Dostatečně široká pro podporu adekvátní
        muskulatury. 

  LOPATKA: 45 stupňový úhel k zemi, široká a plochá. 

  STEHNA: Stehenní kost by měla být kratší než holenní.
        Dobře vyvinuté svalstvo, hlezna rovná,
        směřující dolů. 

  SRST: Může být jakékoliv barvy, nebo kombinace barev. 
      Měla by být krátká, naježená, lesklá. 

  OCAS: Měl by být nízko, začínat těsně nad kyčelním
      výběžkem.Tlustý u kořene, zužovat se ke konci.
      Délka - pod podkolení. 

  VÁHA: Každý PitBull nad 23,5 kg - těžká váha.
      Ideální váha je do 25kg. 

 	 	

          PŮVOD APBT

   První PitBullové byli přivezeni před válkou
  v roce 1774.Jisté je že je přivezli evropští
  přistěhovalci převážně ze Španělska,
  Anglie, Sicílie a druhých Evropských zemí.
  Nejvíce se hovoří o Irsku, v době bramborového
  hladomoru v roce 1845. Právě tyto neutěšené podmínky
  měly za následek,že část obyvatelstva
  odešla do Anglie - nejvíce do oblasti Staffordshire
  a část emigrovala do Ameriky. V té době se tito psi
  nazývali Bulldog nebo Pitteriér.
  Právě v této době nesměl chudý lid vlastnit velké
  lovecké psy. Irský "Pitteriér" s ohledem na svou
  velikost a hmotnost vyhovoval tehdejším předpisům,
  a proto si jej Irové vzali s sebou do Anglie. 
  Tento pes byl vhodný jak na hlídání,
  tak i na lov zvěře. Ve volném čase byl rovněž
  používán na psí zápasy, kde psi prokazovali svou
  odvahu a neporazitelnost.
 
   Druhá část obyvatel Irska z kraje Kork a Kerry
  odešla do Ameriky. Rovněž oni si s sebou vezli své
  miláčky známé jako OLD FAMILY. 
  Byli to psi čisté krevní linie a chovatelé
  jedné krevní linie nepřipouštěli v té době jinou
  krevní linii i když - stejné rasy.
  Tito psi se vyznačovali převážně červenou barvou.
  Křížili se jen mezi sebou a hlídaly se genetické
  znaky. Byli to tkzv. RED NOSE - červené nosy. 
  První člověk, který je s touto krevní linií
  spojován je chovatel Wiliam J.Lightner,
  byla to krevní linie OLD FAMILY RED.
  Tito psi vykazovali velkou bojovnost. 
  Linie OLD FAMILY RED NOSE 
  (Stará rodina červených nosů)
  je spojována s chovatelem Danem Mc Coyem. 

  Největším chovatelem v roce 1900 byl bezesporu
  John Colby. Právě on začal mezi sebou křížit
  krevní linie. Právě jeho odchovy daly mnoho psů,
  kteří se zapsali jako velikáni ringu. 
  Musíme tedy konstatovat,
  že se nedá jednoznačně říci,kde přesně je původ
  dnešního APBT. Ale rozhodně za jeho dnešní podobu
  vděčíme právě Americkým chovatelům. 
  Dnes je známa řada krevních linií,
  nemohu zde jmenovat všechny,ale nejznámější je:
  OLD FAMILY RED NOSE, RED BOY, MAXIMILIAN LINIE,
  SORRELLS LINIE, BULLYSON a ELI jr., JEEP LINIE,
  PEDRO LINIE, CHINAMAN LINIE, BOOMERANG LINIE,
  HAMMONDS LINIE, GIROUX LINIE a mnoho dalších. 
  Všechny tyto krevní linie proslavila řada psů
  a chovatelů velkých jmen. 

           DNEŠNÍ APBT

   Dnes se APBT již nepoužívají v takovém měřítku
  ke psím zápasům. Zákon v mnoha zemích včetně naší
  to zakazuje. Média vytvořila z PitBullů něco, čeho
  je třeba se obávat a zakázat. PitBull ale nikdy
  nebyl používán,na rozdíl od jiných plemen k útoku
  na člověka. 
  Psí zápas neznamená, že pes bojuje s člověkem,
  ale pes se psem. PitBullové, kteří projevili
  agresi vůči lidem byli utraceni. 
  To proto, že v ringu omýval před zápasem psa
  majitel jeho psího soupeře. Dnes již toto samozdřejmě
  není, ale APBT tady je. Jsou to psi s velkým srdcem,
  nebojácní, mají velkou odvahu a především milují
  svého pána a svou rodinu. Dají se dobře použít
  jako hlídací psi k ostraze osob a majetku,
  lovečtí psi, v armádě,
  vlastní jej i policejní a záchrané složky.
  Mají tedy široké použití.V neposlední řadě
  se používají ke sportovnímu využití. 
  Na výstavách je to již známá disciplína
  - skok na peška, nebo soutěž tahání břemene. 
  Aktivit, které můžete se svým psem provozovat
  je mnoho,a je na majiteli, jak svého psa zabaví.
  Pes je především vizitkou majitele.
  Pouze výchovou lze dosáhnout,aby Váš pes vyhoval
  Vám, a nebyl obtížný pro své okolí.


"Kdo nemá dostatek času a vůle PitBulla vychovat
nechť si jej nepořizuje"
VÝSTAVY A SOUTĚŽE U APBT Psi bývají posuzováni zvlášť v kategoriích psi a feny. Kategorie: 4 - 6 měsíců, 6 - 9 měsíců, 9 - 12 měsíců. Ve své kategorii se vybírá nejlepší štěně. Potom se vybírá BEST IN SHOW - nejlepší štěně ze všech tří kategorií. Kategorie: 12 - 18 měsíců, 18 - 24 měsíců, 2 - 3 roky, 3 roky a více. Ve psí konkurenci se vyhlašují nejprve vítězové jednotlivých kategorií a potom BEST IN SHOW - nejlepší pes, nejlepší fena. Na konci se vybírá ze všech vítězů jednotlivých kategorií tzv. In the CHAMPION OF CHAMPION class. Toto je posuzování exteriéru. Existuje ale ještě soutěž v tahání břemene. Soutěžící jsou rozděleni v jednotlivých váhových kategoriích. Zvlášť psi a feny. Na této soutěži se mohou získat dva tituly: titul "ACE", titul "ACE OF ACE". ZÁVĚREM APBT nevyžaduje oproti ostatním psům žádnou nadstandartní péči. Velmi důležitá je výchova štěněte již od narození. Pes by měl být dokonale socializován. Dobře živen. Měla by mu být věnována veterinární péče na patřičné úrovni. Jen zdravé štěně, které je zvyklé odmala na lidskou přítomnost, manipulaci s ním, je řádně odčervené a naočkované může novému majiteli přinést do domu radost. Pokud Vám chovatel odmítne ukázat odchovnu štěňat, můžete tušit něco nedobrého. Špinavý a páchnoucí pelech a ujištění, že tak to je normální, asi nesvědčí o serióznosti chovatele. V případě lákavé ceny štěňátka z takovéhoto odchovu si můžete přinést domu nejen blechy ale i jiné parazity o kterých jste do této doby neměli ani tušení. A upozorňuji, že ani nafouknuté bříško štěněte neznamená,že je pěkně napapané, ale spíše plné škrkavek. Chovatel by Vás měl seznámit jak a čím štěně krmil. Předat Vám kromě očkovacího průkazu i certifikát (průkaz původu) Samozřejmostí by měla být prohlídka štěněte, protože i pejsek ze špičkového chovu může mít vadu. Rovněž by jste měli dostat kupní smlouvu. Pokud je to možné je dobré vidět rodiče štěněte. Výchova je stejná jako u každého jiného psa, ale je velmi důležité, aby pes věděl jaké místo mu v nové rodině náleží. PitBull je až neuvěřitelně oddaný pes a při správné výchově v něm získáte bezmezného ochránce Vás,Vaší rodiny i majetku. A jedna rada na závěr: Vyvarujte se lákavě levné a výhodné koupi bez rodokmenových štěňat, poněvadž v těchto případech,se jedná v naprosté většině o křížence PitBulla s am.stafordem. Vyberte si v případě zájmu pouze certifikovanou chovatelskou stanici, která se chovem zabývá delší čas, za niž hovoří výsledky a podle rodokmenu jedince je garantována příslušnost k rase a kvalitní, nedegenerované krvi.